-->

Relevant

A Joomla! Template for the Rest of Us

 

“МЗ – РАЗЛОГ“ -  ООД –  гр. РАЗЛОГ

30 години традиция

Снимка на завода


“МЗ – Разлог“ ООД е създаден през 1983 год. като съставен завод на Военно промишления комплекс на България.
След 1987 год. заводът постепенно преминава към гражданско производство.
През 1998 год. “МЗ – Разлог“ ООД – гр. Разлог е приватизиран и в момента е 100% частен.

В номенклатурата на завода са включени над 50 броя крайни изделия. Изделията са разделени в две основни групи - отоплителни системи и слънчеви системи за БГВ и фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия.
Продукцията на фирмата се реализира основно в страните от Европейския съюз:  Германия, Австрия, Гърция.

В направление отоплителни системи фирмата произвежда топлоизточници на базата на твърди горива (дърва, въглища, брикети, пелети и др.), течно гориво, биомаса.

На базата на твърдо гориво фирмата произвежда:
•    камини и каминни тела с мощност от 6 kW до 44 kW;
•    водогрейни котли с мощност от 16 kW до 200 kW;
•    комбинирани котли на твърдо гориво и пелети с мощност от 25 kW до 100 kW.

На базата на течно гориво и газ фирмата произвежда :
•    водогрейни котли с мощност от 17 kW до 100 kW ;
•    генератор за топъл въздух с мощност от 17kW до 40kW.
Ефективността на котлите на течно гориво и газ е по-висока от 92%. Количеството на вредните емисии в димните газове отговаря на американските, канадските и европейските екологични норми.

В направление слънчеви и фотоволтаични системи:
•    проектиране и изграждане на системи, използващи слънчевата енергия за БГВ и електрическа енергия. Гаранция – 10 години;

“МЗ – Разлог“ ООД – гр. Разлог е готов по задание на клиента да разработи и произведе отоплителни системи и извън сегашната си номенклатура.